1. Termeni

Prin accesarea acestui site web, sunteti de acord să fie legat de acest site Termenii și condițiile de utilizare, toate legile și reglementările aplicabile și sunteti de acord că sunteți responsabil pentru conformitatea cu orice legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni, vă sunt interzise utilizarea sau accesarea acestui site. Materialele continute in acest site sunt protejate prin dreptul mărcilor drepturilor de autor și se aplică.

2. Licența de utilizare

 1. Permisiunea este acordată pentru a descărca o copie a materialelor (informații sau software) pe site-ul web Diangi Grup pentru uz personal, vizualizare tranzitoriu non-comerciale numai. Aceasta este acordarea unei licențe, nu un transfer de titlu, si sub aceasta licenta nu puteti:
  1. modifica sau copia materiale;
  2. utiliza materialele pentru orice scop comercial, sau pentru orice afișaj public (comercial sau non-comercial);
  3. încerca să separe sau pentru reverse engineering orice software conținut de pe site-ul web Diangi Grup;
  4. elimina orice drept de autor sau alte drepturi de proprietate notatiile din materiale; sau
  5. transfera materialele pentru o alta persoana sau "oglinda" a materialelor de pe orice alt server.
 2. Aceasta licenta se va termina automat daca încalcati oricare dintre aceste restrictii. Dupa terminarea vizualizarii acestor materiale sau la încetarea acestei licente, trebuie sa distrugeti orice materiale descărcate în posesia dumneavoastra daca în format electronic sau tiparit.

3. Disclaimer

 1. Materialele de pe site-ul web Diangi Grup sunt furnizate "ca atare". Diangi Grup nu ofera nicio garantie, expresa sau implicita si declina si neaga toate celelalte garantii, inclusiv, fara limitare, garantii sau conditii de vandabilitate implicite, adecvare pentru un anumit scop, sau non-încalcare a proprietatii intelectuale sau alta încalcare a drepturilor. Mai mult, Diangi Grup nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la exactitatea, rezultatele probabile, sau fiabilitatea de utilizare a materialelor de pe site-ul său web Internet sau altfel cu privire la astfel de materiale sau pe orice site-uri legate la acest site.

4. Limitari

În nici un caz Diangi Grup sau furnizorii săi nu pot fi raspunzatori pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit, sau cauzate de întreruperea de afaceri,) care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site-ul WEB Diangi Grup, chiar dacă Diangi Grup sau un reprezentant autorizat Diangi Grup a fost notificat oral sau în scris cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitările de răspundere pentru indirecte sau accidentale, aceste limitari nu se pot aplica pentru tine.

5. Revizuiri și Erata

Materialele care apar pe site-ul web Diangi Grup ar putea include tehnice, tipografice sau erori fotografice. Diangi Grup nu garantează că oricare din materialele de pe site-ul său sunt corecte, complete sau actuale. Diangi Grup poate face schimbari in materialele continute pe site-ul său, în orice moment, fără notificare. Diangi Grup cu toate acestea nu isi asuma un angajament de a actualiza materialele.

6. Link-uri

Diangi Grup nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul său și nu este responsabil pentru continutul acestor site-uri. Includerea oricărei legături nu implică aprobarea de către Diangi Grup a site-ului. Utilizarea unui astfel de site web legat este pe riscul propriu al utilizatorului.

7. Modificări Termeni si conditii

Diangi Grup poate revizui acești termeni de utilizare pentru site-ul său, în orice moment, fără notificare. Prin utilizarea acestui site web sunteti de acord să fie legat de versiunea curentă a acestor Termeni și condiții de utilizare.

8. Legea în vigoare

Orice cerere cu privire la site-ul web Diangi Grup vor fi guvernate de legile statului roman, fără legătură cu conflictul prevederilor legale.

Condiții generale aplicabile utilizare a unui site web.